Spiritüel Nedir?

Aslında Spiritüel dediğimizde farklı bir şeyden bahsediyormuşuz gibi algılansa da konu ‘’RUHTUR’’. Spiritüel, “Ruhunu huzura kavuşturmayı bilen, iç dünyasında kendisi ile barışık olmayı seçen ve düşünce biçiminde pozitifliği benimsemiş kişiler için kullanılan bir sıfattır.”

Ben Spiritüeli ‘’Ruh Bilimi ‘’Özü Bilmek’’ diye tanımlamayı seviyorum.

Son Yıllardaki Spiritüel Uyanış nedir?  Spiritüalizm ile bilimin ortak noktası nedir?

Evrendeki her şeyi sorgulamaya başladığınızda bilim alanından çıkıp anlam (mana) alanına girersiniz. Bilimin manevi olarak anlam kazanmasını sağlamak sizi spiritüel boyuta taşır. İşte o zaman bilim anlamlı hale gelir.

Bilimin ötesine geçtiğimiz zaman manevi alana yönelmiş oluruz. Pozitif düşüncelere ve pozitif enerjiye yaşamımız içinde yer verdiğimizde spiritüel yaşama geçiş başlar. Pozitifliği içselleştirip yaşam biçimimize adapte edebildiğimiz an ise spiritüel uyanış gerçekleşmiş olur. Bilginin tek başına bir anlamının olmadığını söyleyen Araştırmacı Prof. Dr. Sinan Canan, spiritüel yaşama dair, “Anlam ve bağlam zaten manevi alana doğru götürüyor. Newton gibi bilim emekçilerinin hepsi manevi konulara dokunmuş insanlardır.” açıklamalarında bulunmuştur. Böylece, bilimin anlam ve mana kazanabilmesi için manevi olana yani spiritüel olana da değinmesi gerektiğine dikkat çekilmek istenmiştir. Mevzu bahis, bilimin ötesinde gerçekleşen spiritüel uyanış ile spiritüel yaşama tam manada geçiştir.

“Gerçek bilim insanı, bilginin peşini bırakıp mananın peşine düştüğünde bilim anlam kazanır. Çünkü mana, manevidir. Manevi olanın peşine düşmenin Batı dillerindeki karşılığı ‘Spiritüel’dir. Yani Ruhsal olandır.” ifadelerini kullanmıştır.

“Spiritüel dediğimiz alan kaçınılmazdır” Mantığın sınırları maddeyle bağlıdır. O halde;

Madde nedir?

Madde tamamen bir illüzyondur. İnsan 10-46 saniyede bir kaybolup yeniden var olan bir maddeden yaratılmıştır. Atom bölünüyor, altındaki parçacıklar bölünüyor ve atomun en derinine indiğimizde gördüğümüz şey titreşen enerjidir. Yalnızca titreşen Sicimler! Adeta bir keman yayı gibi. Madde dediğimiz İllüzyonun özü aslında senfoni gibi bir şey… Uyarıldığında her maddenin bir rezonans frekansı vardır. Aynı zamanda tüm moleküllerin ayrı ayrı bilinci olduğunu da daha önce bilim ispatladı. Peki tüm bunları algımızda tezahür ettiğimizde elimizde olan nedir?

Evrendeki her şey enerjidir ve bizler bu enerjiye yön verebilen bilince sahip ‘’RUH’’ varlıklarıyız.

Beden karışır, zihin bulanır fakat ister madde ol ister manaya dön ‘’ÖZ’’ oradadır. Ona Hiçbir şey olmaz.

Sevgiyle.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *